O nás

Preferujeme jendoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Z hľadiska zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup našim klientom ponúka značné finančné a časové úspory a maximalizáciu využitia dostupných informácií.

Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.

 Zaoberáme sa nasledovnými činnosťami:

  •               vedenie jednoduchého účtovníctva
  •               vedenie podvojného účtovníctva
  •               spracovanie mzdovej agendy
  •               dańové a účtovné poradenstvo
  •               vyhotovenie daňových priznaní
  •               evidencia majetku
  •               ročné zúčtovanie voči zdravotným poisťovniam
  •               evidencia DPH
     

Zámerom našej firmy je odbremeniť našich klientov od sledovania zložitých a často sa meniacich zákonov súvisiacich s účtovníctvom, daňami, mzdami ,DPH, odvodmi do fondov a podobnými zákonmi pri podnikání fyzických a právnických osôb.

Konateľka firmy má bohaté skúsenosti s vedením účtovnej evidencie rôznych podnikateľských subjektov od roku 1991.

 Spracúvame jednoduché a podvojné účtovníctvo, evidenciu DPH a mzdy. Mesačne informujeme našich klientov o spracovaných účtovných podkladoch vo forme priebežných súvahách, výsledovkách, výkazoch o príjmoch a výdavkoch, výkazoch o majetku a záväzkoch, saldokonte pohľadávok a záväzkoch a pod. Naši klienti vedia pružne riešiť svoje finančné operácie, majú priebežný aktuálny prehľad o svojich ziskoch, resp.strate a vedia korigovať tok firmy ku svojej spokojnosti, čo je potrebné najmä ku koncu účtovného obdobia.

Pre činnosť, ktorú vykonávame pre svojich klientov, je naša firma poistená v poisťovni Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava. 

Disponujeme kvalitnými ekonomickými softvérmi ALFA, OMEGA, OLYMP od firmy KROS a.s. Žilina. Je to kompletný balík pre spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, miezd. Firma KROS a.s. zabezpečuje a garantuje pravidelné upgrade programov podľa potreby v súčinnosti so zmenou legislatívnych zákonov. Túto činnosť vykonávajú predcízne a s časovým predstihom, takže práca s týmto ekonomickým systémom je na vysokej úrovni.

Naša firma preferuje externé spracovanie účtovnej evidencie. Garantujeme serióznosť,spoľahlivosť, dôslednosť a loajalitu pri svojej práci pre vás.

Tešíme sa na vašu návštevu u nás !