Dane

Ponúkame mimo iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických i fyzických osôb
  • riešenie daňových problémov 
  • zatrieďovanie majetku do odpisových skupín 
  • detailné analýzy daňových rizík
  • riešenie daňovej optimalizácie
  • …a mnoho ďalšieho