Účtovníctvo

Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
  • riešenie rozsiahlejších či špecifických účtovných problémov a zadaní
  • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných závierok
  • … a mnoho ďalšieho