Mzdy

 

Spracúvame mzdovú agendu v celku.

Vykonávame prihlášky, resp.odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Spracujeme mzdy zamestnancov po dodaní podkladov o dochádzke, PN, dovoleniek.

Vyhotovíme výplatné pásky a tlačivá - mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne.

Vyhotovujeme prevodný príkaz z banky na úhradu odvodov z miezd pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu.

Podľa potreby vyhotovíme kvartálne tlačívá o odvedených daniach z miezd potrebných pre daňový úrad.

Sledujeme tvorbu socialneho fondu z hrubých miezd zamestnancov.

Po ukončení kalendárneho roka vykonávame ročné zúčtovanie dane z miezd zamestnancov a aj ročné vyúčtovanie odvodov zdravotného poistenia.